Hva er en DAO og hvorfor skulle du bry deg?

Alle som er interessert i blockchain-teknologi, bør være kjent med ideen om DAO. Dette begrepet kommer opp regelmessig i kryptoindustrien og det kan være lurt å ta deg tid til å forstå nøyaktig hva begrepet står for: Decentralized Autonomous Organization .

Som navnet tilsier, en DAO er en organisasjon som er både autonom og desentralisert. Ideen bak DAO har eksistert en stund. Imidlertid var det kun ganske nylig at det faktisk ble praktisk, takket være blockchain-teknologien. Faktisk regnes Bitcoins nettverk for å være den første virkelig autonome organisasjonen som oppfyller et av de viktigste kravene for å være en DAO. På grunn av dette er folk flest ikke bekjent med hva DAOer gjør og hvorfor de er viktige.

Som du nå vet, er DAOer organisasjoner som driver på en autonom og desentralisert måte. De jobber uten krav om at en sentralisert part skal ta beslutninger. I stedet kan organisasjonen vokse og skape overskudd, uten noen sentralisering. Når det gjelder blockchain så er DAOer spesifikke enheter hvor kjernen består av plikten til å følge programatiske regler eller reglene som en desentralisert konsensus gir det.

Som et abstrakt konsept fungerer DAOer og normale selskaper på en lignende måte, hver med sine forhåndsdefinerte mål. Normale selskaper kan imidlertid endre disse målene og ikke få dem håndhevet. DAO, derimot, håndhever digitalt de reglene de er satt opp med.

For bedre å visualisere en DAO og hvordan det kan hjelpe, kan du vurdere eksemplet beskrevet av Mike Hearn, en tidligere Bitcoin bidragsyter. Han ba folk tenke seg en førerløs bil som leter etter passasjerer. Den belaster passasjerene for reisen, og etter å ha levert dem automatisk bruker den overskuddet til å gå til ladestasjonen. Bilen trenger ikke hjelp utenfra for å finne ut hva du skal gjøre, bortsett fra den første programmeringen.

Det er akkurat slik DAOer fungerer. De får innledende programmering for å sette opp regler, og etter det jobber de autonomt og fortsetter å tjene sin funksjon.

Hva er noen viktige komponenter i DAOer?

De er filosofisk og funksjonsmessig autonome. Dette betyr at når en DAO blir distribuert (via et nodenettverk); kan eksterne aktører ikke stanse den. De er også transperante, takket være deres åpen kildekode-natur. På denne måten er det ingen krav til en pålitelig tredjepart. DAOer har vanligvis symboler for transaksjoner, som er organisasjonens metode for å belønne spesifikke aktiviteter. Siden DAO ikke har hierarkiske strukturer, skjer finansieringen ved opprettelsen og fordeles rettferdig.

Konsensus er et annet avgjørende aspekt ved DAO, som krever at flertallet av interessenter blir enige om en beslutning før man kan iverksette noe vedrørende organisasjonens valuta. Selv feil kan ikke hanskes med før flertallet av interessentene er enige om å gjøre det. Som sådan er stemmegivning en viktig del av DAO. Avstemning gjør det mulig å oppnå konsensus om beslutninger som om du vil godkjenne et forslag, hvilken entreprenør du skal oppnevne og finansieringsvalg.

Hvorfor eksisterer DAOer?

DAOer står i klar kontrast til andre typer av organisasjoner. Tradisjonelt er enhver organisasjon sentralisert, enten den er autonom eller ikke. Den største grunnen til at folk har opprettet DAO er å dra fordel av de mange funksjonene du finner i forretningsenheter uten byråkrati og ineffektivitet knyttet til å drive de store organisasjonene. Med en DAO er det ikke nødvendig å kaste bort tid og krefter på å lage en mellomledd for å drive en organisasjon; organisasjonen gjør denne jobben selv.

Hvordan forstyrrer DAOer tradisjonell styring?

Styring refererer til handlinger, regler og normer for hvordan ulike enheter samhandler og hvordan disse normene holdes ansvarlige, regulerte, og strukturert. Tradisjonelt er styring noe som tar en pyramidestruktur, fra øverste leder og nedover, noe som fører til problemer som Principal-Agent Dilemma. Dette dilemmaet refererer til situasjoner der en enhet eller person kan ta beslutninger som påvirker en annen enhet eller person. Dette kan føre til en moralsk fare hvis agenten tar ytterligere risiko siden det ikke er de som vil lide av kostnaden; i stedet er agenter motivert til bare å handle i sine egne interesser. DAOer som bruker smarte kontrakter og blockchain, reduserer transaksjonskostnadene samt byråkrati, og reduserer dette hovedagentdilemmaet dramatisk.

Hvordan har DAO oversikt?

DAOer bruker smarte kontrakter som er forhåndsprogrammerte regler som beskriver hvilke handlinger som kan skje i systemet. Du kan programmere de smarte kontraktene til å fullføre flere oppgaver, som å frigjøre finansielle midler når et visst antall eller prosent av velgerne er enige om finansiering eller etter en bestemt dato.

DAO tilhengere mener denne metoden kan arbeide under en rekke omstendigheter som involverer beslutninger, enten det er penger involvert eller ikke. Generelt sett er en DAO en måte å sikre demokrati på en kryptografisk og sikker måte. Interessenter får stemme for å legge til regler, endre eksisterende regler, fjerne medlemmer og mer. Siden alle innehavere av organisasjonens valuta har stemmerett, er det virkelig demokratisk.

Hva er en DAOs “ustoppelige kode”?

Et av problemene man ser med DAO er at de ved oppsett er programmert til å tjene et bestemt formål, og dette er vanskelig å endre. Selv om dette er et designvalg og designet for å gjøre det umulig for en enkelt person å endre reglene, har det ulemper. Hvis de som står bak en DAO innser at de trenger å gjøre justeringer, er det utfordrende å endre de smarte kontraktene som ligger til grunn for DAO etter distribusjon. For eksempel, hvis noen merker en feil, men DAO allerede kjører, kan det faktisk hende at utviklere ikke kan gjøre noe med det.

Konklusjon
Fra tidligere forsøk på å lage en DAO ser man hva som kan skje når der er svakheter i systemet. Men denne verden er ikke perfekt og de fleste løsninger på problemer har en eller annen form for svakhet. Med tiden vil vi nok se skikkelig suksess rundt tidstestede DAOer og da vil det være satt en presedens for hva som er mulig på mange fronter, inkludert hele nasjoner.